Met liefde voor de koe

Het maken van een sublieme kaas begint bij al bij het voer, de verzorging en het welzijn van de Hollandse melkkoeien. Zij zijn de generator van het basisingrediënt voor kaas en verdienen om die reden veel aandacht.

Voeding

De belangrijkste voedselbron voor koeien is mals gras. Dit gras zit vol met belangrijke voedingsstoffen die de koeien nodig hebben. Naast gras krijgen de koeien ook ruwvoer, soja en een beetje krachtvoer om melk te kunnen geven die de juiste balans eiwitten en vetten heeft. Daarbij is alleen de beste voeding goed genoeg voor de koeien.

Weidegang

Met de weidegang, waarbij koeien minimaal 6 uur per dag, gedurende 120 dagen in het jaar in de wei staan, ontstaat melk met nog zachtere vetten en eiwitten. Er blijken zelfs hogere gehalten meervoudig onverzadigde vetzuren zoals Omega 3,6 en 7 in de melk te zitten die goed zijn voor hart- en bloedvaten. Van deze melk wordt bijzonder smedige kaas gemaakt. Om die reden ontvangt de veehouder een weidegangpremie van €0,50 (excl. btw) per 100 kilogram melk om de weidegang te stimuleren. Ook kunnen de koeien in de wei hun natuurlijke gedrag vertonen, waardoor de koe lekker in haar vel zit.De melk die gebruikt wordt voor Weydeland kaas bestaat voor 90% uit weidemelk.

Koe-kompas voor gezonde koeien

Het welzijn en de gezondheid van een koe bepaalt de kwaliteit van de melk. Om die reden verkeren de koeien daarom in topconditie en wordt er door middel van een Koe-kompas gewerkt aan het verbeteren en behouden van die topconditie. De Koe-kompas is een instrument dat de boer in handen heeft om aan de hand van 30 risicocontrolepunten te bepalen of een koe goed in zijn vel zit. Samen met een dierenarts wordt kritisch gekeken naar voeding, water, huisvesting, het welzijn van de melkkoeien, jongvee en de diergezondheid om waar nodig verbeterstappen te realiseren. Op deze manier wordt preventief dierenwelzijn en –dierengezondheid verbeterd. Sinds 2012 is de Koe-Kompas de standaard voor de gehele veehouderij.