Met liefde voor de koe

Het maken van een sublieme kaas begint bij al bij het voer, de verzorging en het welzijn van de Hollandse melkkoeien. Zij zijn de generator van het basisingrediënt voor kaas en verdienen om die reden veel aandacht.

Voeding

De belangrijkste voedselbron voor koeien is mals gras. Het Hollandse gras zit vol met belangrijke voedingsstoffen die de koeien nodig hebben. Naast gras krijgen de koeien ook ruwvoer, soja en een beetje krachtvoer om melk te kunnen geven die de juiste balans eiwitten en vetten heeft. Daarbij is alleen de beste voeding goed genoeg voor de koeien.

Weidegang

Weydeland kaas is gemaakt van 100% weidemelk. De koeien staan maar liefst 180 dagen per jaar en 12 uur per dag in de weide te grazen. Dit is veel langer dan de minimale norm in Nederland (120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag). Doordat de koeien lekker buiten grazen kunnen zij hun natuurlijke gedrag vertonen en zijn zij relaxter. Dat betekent dat de koeien lekker in hun vel zitten en melk geven met nog zachtere vetten en eiwitten. Er blijken zelfs hogere gehalten meervoudig onverzadigde vetzuren zoals Omega 3,6 en 7 in de melk te zitten die goed zijn voor hart- en bloedvaten. Van deze melk wordt bijzonder smedige kaas gemaakt.

Koe-kompas voor gezonde koeien

Het welzijn en de gezondheid van een koe bepaalt de kwaliteit van de melk. Om die reden verkeren de koeien daarom in topconditie en wordt er door middel van een Koe-kompas gewerkt aan het verbeteren en behouden van die topconditie. De Koe-kompas is een instrument dat de boer in handen heeft om aan de hand van 30 risicocontrolepunten te bepalen of een koe goed in zijn vel zit. Samen met een dierenarts wordt kritisch gekeken naar voeding, water, huisvesting, het welzijn van de melkkoeien, jongvee en de diergezondheid om waar nodig verbeterstappen te realiseren. Op deze manier wordt preventief dierenwelzijn en –dierengezondheid verbeterd. Sinds 2012 is de Koe-Kompas de standaard voor de gehele veehouderij.