Met liefde voor het land

Het Nederlandse landschap kenmerkt zich door uitgestrekte graslanden met koeien. Dit beeld moet blijven bestaan en om die reden staan koeien in de wei, wordt het beste uit de natuur gehaald zonder deze aan te tasten en zijn de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk duurzaam.

Kringloop kompas boerderijen

De boeren zetten zich in om op hun bedrijf een kringloop te creëren waarbij ze zoveel mogelijk gebruik maken van de ‘natuurlijke’ mogelijkheden. Ze putten uit voedzaam gras, vruchtbare koemest en creëren zo een gezonde bodem zodat kunstmest en krachtvoer tot een minimum beperkt blijven. Op deze manier wordt de ‘footprint’ sterk verminderd zodat ook volgende generaties kunnen putten uit de natuur. Het kringloop kompas is daarbij de graadmeter waarmee de impact op het milieu per bedrijf kan worden gemeten.

Groen transport

Om de melk op een duurzame wijze te transporteren naar de kaasmakerij vervoeren de melkwagens meer melk met minder CO2 uitstoot. In dit kader draagt CONO zelfs het keurmerk: Lean and Green bedoeld voor transporteurs die de uitstoot van het broeikasgas CO2 helpen verminderen. Tevens hebben het Nieuwe Rijden en het BI-fuel systeem zijn intrede gemaakt, waardoor 10% minder uitstoot van roet en 6% minder uitstoot van broeikasgassen ontstaat.

CO2 neutrale kaasmakerij

Als traditionele kaasmeesters  verwerkt CONO Kaasmakers de melk op ambachtelijke wijze in haar makerij in de Beemster polder. Deze makerij maakt gebruik van groene energie en er wordt zuinig omgesprongen met water. Zo wordt CO2 neutrale kaas gemaakt volgens een duurzaam proces. Vervolgens moet enig geduld worden opgebracht want de natuur moet haar gang kunnen gaan om de optimale smaak tot ontwikkeling te laten komen.

Natuurlijke rijping

In het rijpingsproces doet de natuur haar werk. Daarbij komt de kaas op eigen sterkte op kracht en ontstaat haar specifieke smaak. Op houten planken liggen de kazen te rijpen in het pakhuis waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid bestaat. Dankzij een ruime kaaskelder die dieper in de grond ligt, hoeft er met name in de zomer minder gekoeld te worden. De luchtbehandelingsmachines wordt niet via gas verwarmd, warmte komt uit de compressor. Elke machine heeft een compressor en die produceert warmte die wordt teruggewonnen en hergebruikt.