Duurzaamheid – Biodiversiteit – gras in rantsoen

Weydeland Kaas wordt op een duurzame wijze bereid door CONO Kaasmakers. Zij hanteren hierbij een duurzaamheidsprogramma, genaamd Caring Dairy. Elke maand lichten wij een onderwerp uit vanuit dit duurzaamheidsprogramma. De vorige blogberichten gingen over het eerste thema: ‘Blije koeien’: Gezonde koeien en weidegang. De komende maanden staan in het teken van het tweede thema ‘Meer gras & biodiversiteit’. Deze keer gras in rantsoen en blijvend grasland dieper uitgelicht.

Meer gras & biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen in een gebied. Biodiversiteit is belangrijk voor de gezondheid van het ecosysteem, de bodemvruchtbaarheid, de waterkwaliteit en de klimaatbestendigheid. Een hoge biodiversiteit zorgt ook voor meer voedsel en leefruimte voor de koeien en andere dieren. Je kunt de biodiversiteit verhogen door bijvoorbeeld meer gras in het rantsoen van je koeien te voeren, blijvend grasland te behouden of bloemrijke akkerranden (Weydeland Bijenlint) aan te leggen.

De veehouders die bij CONO aangesloten zijn, worden gestimuleerd meer ruimte te maken voor flora en fauna, want biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van Caring Dairy. Onder dit thema vallen o.a. Gras in rantsoen en Blijvend grasland.

Het Weydeland bijenlint bij Treur Kaas, Woerden 

Gras in rantsoen

Gras in rantsoen is het aandeel gras dat de koeien eten naast andere voedermiddelen zoals mais, krachtvoer of bijproducten. Gras in rantsoen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de koeien, de melkkwaliteit en -kwantiteit, de stikstofefficiëntie en de uitstoot van broeikasgassen. Een hoog aandeel gras in rantsoen zorgt voor meer melkvet en -eiwit, een betere pensgezondheid, een lager ureumgehalte in de melk en minder ammoniak- en methaanemissies. Bij de veehouders van CONO wordt het aandeel gras in rantsoen verhoogd door zoveel mogelijk weidegang toe te passen en meer vers gras aan te bieden op stal.  Het aandeel vers gras in het rantsoen van de koeien stijgt de laatste jaren, dus dat is een positieve ontwikkeling onder de veehouders van CONO.

Blijvend grasland

Blijvend grasland voor koeien is grasland dat niet wordt gescheurd of omgeploegd voor andere gewassen. Blijvend grasland voor koeien is belangrijk voor de bodemstructuur, het organische stofgehalte, het bodemleven, de waterberging en de biodiversiteit. Een hoog percentage blijvend grasland zorgt voor een betere draagkracht van de bodem, een hogere opname van koolstof uit de lucht, een grotere diversiteit aan planten en dieren en een lagere erosie- en uitspoelingsrisico. Het percentage veehouders van CONO (2021: 61%) dat meer dan 50% van hun land heeft ingericht als blijvend grasland blijft stijgen.

Wil je meer weten over wat CONO Kaasmakers allemaal doet aan het stimuleren van biodiversiteit? Lees het hier.

Gepubliceerd op 25-04-2023