Duurzaamheid – Blijvend grasland

Weydeland Kaas wordt op een duurzame wijze bereid door CONO Kaasmakers. Zij hanteren hierbij een duurzaamheidsprogramma, genaamd Caring Dairy. Elke maand lichten wij een onderwerp uit vanuit dit duurzaamheidsprogramma. De vorige blogberichten gingen over het thema: ‘Blije koeien’: Gezonde koeien en weidegang. Deze maanden staat in het teken van het tweede thema ‘Meer gras & biodiversiteit’ waarover de eerste delen al is te lezen in deze blogs ‘Biodiversiteit & gras in rantsoen’ en ‘Krachtvoer en bijproducten’ In deze blog gaan we in op blijvend grasland.

Een gemiddeld rantsoen voor de Weydeland koe bestaat voornamelijk uit gras. Het mooie is dat vers gras, waarvan we in ons land gelukkig heel veel hebben, vol eiwitten zit. Plus nog wat suiker. En daarmee de beste basis vormt voor een goede melkkwaliteit met een optimale vetzuursamenstelling. Hoe meer voeding de koeien op natuurlijke manier binnenkrijgen, hoe minder krachtvoer er van elders hoeft te worden aangevoerd. Daarom is meer gras en biodiversiteit één van de duurzaamheidsthema’s waar CONO Kaasmakers zich op richt. Wat houdt dat in en waarom is het belangrijk?

Wat is blijvend grasland?

Blijvend grasland is grasland dat al minstens vijf jaar niet is geploegd of omgezet voor andere gewassen. Dit grasland voor koeien is belangrijk voor de bodemstructuur, het organische stofgehalte, het bodemleven, de waterberging en de biodiversiteit. Een hoog percentage blijvend grasland zorgt voor een betere draagkracht van de bodem, een hogere opname van koolstof uit de lucht, een grotere diversiteit aan planten en dieren en een lagere erosie- en uitspoelingsrisico.

Kruidenrijk grasland

Om het blijvend grasland nog aantrekkelijker te maken voor de biodiversiteit, stimuleert CONO Kaasmakers ook het aanleggen van kruidenrijk grasland. Dit is grasland dat bestaat uit verschillende soorten grassen, klavers en kruiden, zoals paardenbloem, cichorei en margriet. Kruidenrijk grasland heeft niet alleen een positief effect op de natuur, maar ook op de kwaliteit en de smaak van de melk en de kaas.

Klimaat en natuur

Omdat gras en klavers stikstof binden uit de lucht en koolstof opslaan in de bodem zijn ze goed voor het klimaat. Zo verminderen ze de uitstoot van broeikasgassen en verhogen ze de  bodemvruchtbaarheid.

Doelstellingen

Bij de doelstellingen (tot 2025) van CONO-kaasmakers is vastgesteld dat meer dan 50% van het areaal (het land) van de veehouder, blijvend grasland moet zijn. In de afgelopen jaren is gelukkig een stijgende lijn te zien van 57% in 2018 en 61% in 2021. CONO Kaasmakers beloont haar melkveehouders voor hun inspanningen om meer gras en biodiversiteit te bevorderen. Via het Caring Dairy programma kunnen ze workshops volgen over onderwerpen als weidegang, eigen eiwit eerst, bodemgezondheid en boeren met natuur. Ook kunnen ze een extra premie ontvangen als ze bovengemiddeld goede resultaten behalen op duurzaamheidsindicatoren, zoals het percentage blijvend grasland en kruidenrijk grasland op hun bedrijf.

Met meer gras en biodiversiteit draagt CONO-kaasmakers bij aan een duurzame melkveehouderij die goed is voor de koeien, het klimaat, de natuur en de consument. Nou, dat is wel extra genieten van dat stukje Weydeland kaas toch?!

Wil je meer weten over de duurzaamheidsmissie van CONO Kaasmakers? Lees het hier.

Gepubliceerd op 17-07-2023