Duurzaamheid

Weydeland kaas wordt op ambachtelijke wijze en volgens traditioneel recept gemaakt door CONO Kaasmakers gelegen in de Midden-Beemster (Noord-Holland). Haar bijzondere smaak is te danken aan de verse melk van onze Hollandse koeien.

Om het beste van de natuur te geven wordt Weydeland op duurzame wijze, in een natuurlijk en eerlijk proces bereid en gerijpt. Daarbij is de keten van koe tot kaas gewaarborgd. De keten kent 3 duurzame elementen:

1. Met liefde voor de koe

Het maken van een sublieme kaas begint bij al bij het voer, de verzorging en het welzijn van de Hollandse melkkoeien. Zij zijn de generator van het basisingrediënt voor kaas en verdienen om die reden veel aandacht.

· Voeding
De belangrijkste voedselbron voor koeien is mals gras. Dit gras zit vol met belangrijke voedingsstoffen die de koeien nodig hebben. Dit zorgt ervoor dat de melk de juiste balans eiwitten en vetten heeft.

· Weidegang
Weydeland kaas is gemaakt van 100% weidemelk. De koeien staan maar liefst 191 dagen per jaar en 10 uur per dag in de weide te grazen. Dit is veel langer dan de minimale norm in Nederland (120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag). Doordat de koeien lekker buiten grazen, kunnen zij hun natuurlijke gedrag vertonen en zijn zij relaxter. De boeren worden door een weidecoach begeleid om de koeien zoveel mogelijk buiten te laten grazen.

“Gezonde koeien zitten lekker in hun vel en geven de beste kwaliteit melk.”

· Koe-kompas voor gezonde koeien
Het welzijn en de gezondheid van een koe bepaalt de kwaliteit van de melk. Om die reden verkeren de koeien daarom in topconditie en wordt er door middel van een Koe-kompas gewerkt aan het verbeteren en behouden van die topconditie. De Koe-Kompas is een instrument dat de boer in handen heeft om aan de hand van 30 risicocontrolepunten te bepalen of een koe goed in zijn vel zit. Samen met een dierenarts wordt kritisch gekeken naar voeding, water, huisvesting, het welzijn van de melkkoeien, jongvee en de diergezondheid om waar nodig verbeterstappen te realiseren. Op deze manier wordt preventief dierenwelzijn en –dierengezondheid verbeterd. Sinds 2012 is de Koe-Kompas de standaard voor de gehele veehouderij.

2. Met liefde voor de mens

Ook de boeren staan centraal in dit proces. Kennis van duurzaamheid, het belonen van een duurzame bedrijfsvoering en hier een goede boterham aan verdienen zijn belangrijk.

· Eerlijke prijs
Op het moment dat de melk wordt opgehaald, bepalen de vet- en eiwitgehaltes hoe goed de melk is. De boer wordt hier voor beloond en zal altijd een eerlijke prijs krijgen voor zijn melk. Op deze manier worden de boeren aangezet de beste kwaliteit melk te leveren en zelf een goede boterham te kunnen verdienen. Immers hard werken moet worden beloond.

“Een eerlijke boterham verdient de boer aan de beste kwaliteit melk.”

· Kennis van duurzaamheid
Jaarlijks organiseert CONO Kaasmakers diverse workshops voor de boeren om draagvlak en expertise te creëren voor duurzaam ondernemen. Tijdens de workshops krijgen de boeren handvatten om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Daarbij staat het delen van expertise en het overbrengen van kennis centraal. CONO beloont zelfs de boeren voor behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid.

3. Met liefde voor het land

Het Nederlandse landschap kenmerkt zich door uitgestrekte graslanden met koeien. Dit beeld moet blijven bestaan en om die reden staan koeien in de wei, wordt het beste uit de natuur gehaald zonder deze aan te tasten en zijn de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk duurzaam.

· Kringloop kompas boerderijen
De boeren zetten zich in om op hun bedrijf een kringloop te creëren waarbij ze zoveel mogelijk gebruik maken van de ‘natuurlijke’ mogelijkheden. Ze putten uit voedzaam gras, vruchtbare koemest en creëren zo een gezonde bodem zodat kunstmest en krachtvoer tot een minimum beperkt blijven. Op deze manier wordt de ‘footprint’ sterk verminderd zodat ook volgende generaties kunnen putten uit de natuur. Het kringloop kompas is daarbij de graadmeter waarmee de impact op het milieu per bedrijf kan worden gemeten.

· Groen transport
Om de melk op een duurzame wijze te transporteren naar de kaasmakerij vervoeren de melkwagens meer melk met minder CO2 uitstoot. In dit kader draagt CONO Kaasmakers zelfs het keurmerk: Lean and Green bedoeld voor transporteurs die de uitstoot van het broeikasgas CO2 helpen verminderen. Tevens hebben het Nieuwe Rijden en het BI-fuel systeem zijn intrede gemaakt, waardoor 10% minder uitstoot van roet en 6% minder uitstoot van broeikasgassen ontstaat.

“Weydeland Kaas wordt gemaakt in een duurzame kaasmakerij.”

· klimaatneutrale kaasmakerij
Volgens oud recept en met de beste kaasmakers verwerkt CONO Kaasmakers de melk op ambachtelijke wijze in hun duurzame kaasmakerij, gelegen in de Beemster-polder. Deze makerij maakt gebruik van groene energie en er wordt zuinig omgesprongen met water. Zo wordt CO2 neutrale kaas gemaakt volgens een duurzaam proces.

· Zorgvuldige rijping
In het rijpingsproces doet de natuur haar werk. Daarbij komt de kaas in haar eigen tempo op smaak. Op houten planken liggen de kazen te rijpen in het pakhuis waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid heerst. Dankzij een ruime kaaskelder die dieper in de grond ligt, hoeft er met name in de zomer minder gekoeld te worden.

Door de keten op deze wijze duurzaam te maken en te behouden, kun jij en je volgende generatie, genieten van de lekkerste kaas van Nederland!